Firma Grenovi jest wyłącznym i autoryzowanym Agentem renomowanego niemieckiego producenta przyczep kempingowych i kamperów – firmy  Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH z siedzibą w Fockbek. Grenovi jest więc przedsiębiorstwem dedykowanym wyłącznie do wspierania, koordynacji i rozwoju biznesu karavaningowego Hobby w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, między innymi w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz w  krajach bałtyckich: Litwie, Łotwie i Estonii.

Zaangażowanie w rozwój marki Hobby na narodowych rynkach karawaningowych przekłada się na szeroki wachlarz działań o charakterze marketingowym i sprzedażowym, w tym głównie między innymi w  opracowanie strategii sprzedaży, tworzenie autoryzowanej sieci dealerskiej i serwisowej, prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych oraz dbałość o pozytywny wizerunek marki Hobby. Spośród wielu szczegółowych zadań jakie firma Grenovi wykonuje w roli Agenta firmy Hobby można wymienić wiele kwestii i przedsięwzięć, stanowiących priorytety firmy Hobby w budowaniu jej pozycji na rynku i w relacjach z jej ostatecznymi odbiorcami, między innymi:

  • koordynacja działań sprzedażowych, opracowanie planów produkcyjnych i sprzedażowych  
  • przygotowane warunków handlowych i  cenników oraz wyznaczanie targetów sprzedażowych dla autoryzowanych Dealerów,
  • opracowanie katalogów, instrukcji obsługi i innych materiałów informacyjnych w języku polskim,
  • nadzór i monitorowanie procedur z tytułu gwarancji i rękojmi,
  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi technicznej i prac naprawczych,
  • organizację stoisk wystawienniczych i udział w targach oraz wystawach
  • prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych
  • gromadzenie istotnych danych o działaniach konkurencji na rynku
  • monitoring przepisów prawa krajowego dotyczących branży karavaningowej a także innych informacji mających kluczowe znaczenie dla inwestycji firmy Hobby na rynkach zagranicznych itp.

Generalnie, zgodnie z polityką marketingową i sprzedażową Hobby, jej Agent prowadzi szereg działań, mających wpływ na obecną i przyszłą pozycję marki Hobby na rynku, podkreślając wyjątkowy standard produkcji oraz wysoką jakość jej produktów, z pewnością przekładające się na  wielkość sprzedaży i wizerunek marki Hobby na rynku. 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE GRENOVI